Apple App Store Google Play Store YouTube

မော်ဂျူး၃-ဉာဏ်ရည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောမသန်စွမ်းကလေးများအားလူတိုင်းအကျုံးဝင်နည်းဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာ

  သင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ပေးမည့် သင်တန်း      1  week(s)      94 စာရင်းသွင်းထားသူ      23 ပို့ချချက်/ပို့ချချက်များ      15 မေးခွန်းများ      965 ကြည့်ရှုသူစုစုပေါင်း   
 (3)
မော်ဂျူး၃-ဉာဏ်ရည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောမသန်စွမ်းကလေးများအားလူတိုင်းအကျုံးဝင်နည်းဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာ
သင်တန်းအကြောင်းအရာ ဖော်ပြချက်

မသန်စွမ်းကလေးများသည်မသန်စွမ်းကလေးမဟုတ်သောကလေးများနှင့်အတူတူသင်ကြားမှု၊သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ခွင့်ရှိကြောင်းနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးကြေညာချက်စာတမ်းများတွင်ဖော်ပြထားကြပါသည်။သို့ပါသော်လည်းမသန်စွမ်းကလေးများသည်မသန်စွမ်းမှုကိုဖြစ်စေသောအတားအဆီးများကြောင့်ပညာသင်ယူခွင့်များဆုံးရှုံးနေကြပါသည်။ထိုအတားအဆီးများထဲတွင်မသန်စွမ်းကလေးများ၏ သီးခြားဖြစ်တည် နေသောသင် ကြား၊သင်ယူမှုပုံစံကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောသီးခြားလိုအပ်ချက်များကိုအခြေခံ၍ သင်ကြားပေး နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အခြေအနေတစ်ရပ် မရှိခြင်းသည် မသန်စွမ်း ကလေးများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမများ ကြုံတွေ့နေရသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောမသန်စွမ်းမှုနှင့်လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာ ရေးဆိုင်ရာသုတေသနစာ တမ်းများတွင်လည်းမသန်စွမ်းကလေးများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရာ တွင် ဆရာ၊ ဆရာမများအနေဖြင့် အခက် အခဲရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။"ဤဉာဏ်ရည်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောမသန်စွမ်းက လေးများအားလူတိုင်းအကျုံးဝင်နည်းဖြင့်လေ့ကျင့် သင်ကြားပေး ခြင်းအွန်လိုင်းသင်ခန်းစာ”သည်မသန်စွမ်းကလေးများနှင့်ဆရာ၊ဆရာမများအနေ ဖြင့်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့် သင်ယူ မှုဖြစ်စဥ်တွင် ကြုံတွေ့နေရသောအ တားအဆီး၊ အခက်အခဲများကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ကျော်လွှားဖြေရှင်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာတွင်ပင်မစာသင် ကျောင်း များတွင်အတွေ့များသောဥာဏ်ရည်ချို့ယွင်းမှုအမျိုးအစားများဖြစ်သည့် ဒေါင်းစင်ဒရုန်း (Down’s Syndrome)၊ အော်တစ်စင်(Autism)၊ အာရုံစူးစိုက်မှုခက်ခဲ၍လှုပ်ရှားမှုလွန်ကဲခြင်း(Attentions Deficit Hyperactivity Disorder)၊ စကားပြောဆိုရာ တွင်နှောင့်နှေးမှုရှိခြင်း(Speech Delay)စသည့်ချို့ယွင်းမှုများရှိသော ကလေးများအားလူတိုင်းအကျုံးဝင်နည်းဖြင့်ပင်မစာသင်ခန်းများတွင်သင်ကြားရမည့် နည်းလမ်း အချို့ကို မျှဝေထားပါသည်။

သင်တန်းရည်ရွယ်ချက်များ

စာသင်ကျောင်းများတွင်အတွေ့ရများသောဉာဏ်ရည်မသန်စွမ်းကလေးများအားလူတိုင်းအကျုံးဝင်နည်းဖြင့်ပင်မစာသင်ကျောင်းများတွင်သင်ကြားပေးရမည့်နည်းလမ်းဆိုင်ရာအသိပညာများတိုးပွါးလာစေရန်။

သင်ယူမှုရလဒ်များ

  • ဥာဏ်ရည်ချို့ယွင်းမှုများရှိသောကလေးအမျိုးအစားများ၊သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊သင်ယူရန်ခက်ခဲမှု များ နှင့် ခက်ခဲမှုအလိုက် သင်ကြားနည်းများကို သိရှိစေရန်။
  • ဒေါင်းစင်အရုန်းကလေးများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊သင်ယူရန်ခက်ခဲမှုများနှင့်ခက်ခဲမှုအလိုက်သင် ကြား နည်းများကို သိရှိစေရန်။ 
  • အော်တစ်စင်ကလေးများ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊ သင်ယူရန်ခက်ခဲမှုများနှင့် ခက်ခဲမှုအလိုက် သင်ကြား နည်း များကို သိရှိစေရန်။
  • အာရုံစူးစိုက်မှုခက်ခဲ၍ တက်ကြွလွန်ကဲသောကလေးအကြောင်းနှင့်စကားပြောနှောင့်နှေးသောကလေး များ ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၊သင်ယူရန်ခက်ခဲမှုများနှင့်ခက်ခဲမှုအလိုက်သင်ကြားနည်းများကိုသိရှိ စေ ရန်။
  • ဆရာတစ်ဦး၏ အတွေ့အကြုံမျှဝေမှုမှမိမိတို့ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည့် နည်းလမ်းများ၊ စိတ်ဓါတ် ခွန်အား များရရှိစေရန်။

အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သင်ယူပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်

သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်ရရှိရန်၊ သင်ခန်းစာများ၊ ပဟေဋ္ဌိများနှင့် အကဲဖြတ်မှုအားလုံးကို ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။

အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်များ (5 - Best, 1 - Worst)

ကလေးတိုင်းပညာသင်ယူခွင့်ရရှိသင့် သည်ဟု မှတ်ယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် သာမာန်မဟုတ်သောကလေးများပညာသင်ကြားပေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းများကို လေ့လာသင် ယူခြင်းဖြင့် အကျိုးများစေနိုင်ပါသည်။

By အ******************************  at 2024-02-14 22:04:56

By Daw***********  at 2024-02-27 07:46:26

အထူးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သော ကလေးတိုင်း ပုံမှန်ကလေးများနည်းတူ ပညာသင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် လေ့လာဆည်းပူးအပ်သော နည်းပညာများဖြစ်ပါတယ်

By Daw**************  at 2024-03-02 11:09:57

အဆင့်သတ်မှတ်ရန်နှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ စနစ်သို့ ဝင်ပါ
စနစ်သို့ ဝင်ရန်
ဆွေးနွေးမှုများကို ကြည့်ရှုရန်နှင့် ဆွေးနွေးမှုတွင် ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ စနစ်သို့ ဝင်ပါ
စနစ်သို့ ဝင်ရန်
ဤသင်တန်းကိုတက်ရောက်မည်

သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလက်မှတ်မပေးမီ သင်တန်းအားအကဲဖြတ်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

There is no live session planned yet!
Please login to take the course and join the live sessions!
စနစ်သို့ ဝင်ရန်
သက်ဆိုင်သော အရင်းအမြစ်များ
Understanding and Responding to Children’s Needs in Inclusive Classrooms- A Guide

Understanding and Responding...

This Guide can be used in addition to the UNESCO TeacherEducation Resource Pack: Special...

ပိုမိုလေ့လာမည်
Toolkit for Creating inclusive, learning-friendly Environments

Toolkit for Creating inclusi...

Toolkit for Creating inclusive, learning-friendly Environments

ပိုမိုလေ့လာမည်
Inclusive Student Assessment.

Inclusive Student Assessment...

The Inclusive Student Assessment Module is intended to support the training of teachers,...

ပိုမိုလေ့လာမည်
Back To Top