အွန်လိုင်းသင်ကြားသင်ယူမှု အပိုင်း (၁)၊

ဆရာနှင့် ကျောင်းသားအကြား ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းများ

  Certified      4  week(s)      65 enrollment(s)      6 lecture(s)      5 quizz(es)      977 view(s)   
 (22)
<p style="text-align: center; "><font color="#000000" style=""><span style="font-family: Pyidaungsu;"><b style="">အွန်လိုင်းသင်ကြားသင်ယူမှု အပိုင်း (၁)၊</b></span></font></p><p style="text-align: center; "><font color="#000000" style=""><span style="font-family: Pyidaungsu;"><b style="">ဆရာနှင့် ကျောင်းသားအကြား ပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းများ</b></span></font></p>
Course Description

အွန်လိုင်းသင်ကြားသင်ယူမှုနှင့် အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းများ စီမံခန့်ခွဲရာတွင်ကျောင်းသားများနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်အတွက် ရှိနှင့်ပြီးသောအွန်လိုင်းပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးနည်းကိရိယာများကို အသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်သည့်ကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်သာမက ICT ဘက်စုံပေါင်းစပ်မှုပါဝင်သော သင်ကြားသင်ယူမှု ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်နာရမည့် အခြေခံစည်းမျဉ်းများ/ အခြေခံမူများဆိုင်ရာ အသိပညာများနှင့် ကျောင်းသားများကို ထိုအခြေခံစည်းမျဉ်းများ/ အခြေခံမူများအား ရရှိအသုံးချစေသည့် အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းတွင်း ကူညီလမ်းညွှန်ရမည့် ချဉ်းကပ်နည်းလမ်းများအတွက်ပါ ဤမော်ဂျူးက ဆရာများကို လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤမော်ဂျူးပါ သင်ယူမှုလုပ်ငန်းများသည် ဆရာများကို ဆက်စပ်အကြောင်းအရာများနှင့် အွန်လိုင်းစာသင်ခန်း စီမံခန့်ခွဲမှုတို့တွင် စာသင်ခန်းတွင်း လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် အတန်းတစ်ခုရှိ ဆရာနှင့် ကျောင်းသားတို့အကြား ဆွေးနွေးမှုကို စောင့်ကြည့်ရန်တို့အတွက် အခြေခံအက်ပလီကေးရှင်းထည့်သွင်းခြင်းမှအစ ဆက်သွယ်ရေးနည်းကိရိယာကို နည်းလမ်းတကျ အသုံးပြုခြင်းအဆုံး လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်တတ်စေရန် ရေးဆွဲထားပါသည်။

Course Objectives

၁.၁။ ပညာရေးဆိုင်ရာ အသုံးပြုမှုအတွက် Viber အက်ပလီကေးရှင်း

၁.၁.၁။ Viber အက်ပလီကေးရှင်းကို စတင်သွင်းခြင်း

၁.၁.၂။ ပရိုဖိုင်အချက်အလက်များအား update ပြုလုပ်ခြင်း(ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ခြင်း)           

၁.၁.၃။ Viber chatအား စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း    

၁.၁.၄။ Viber အဖွဲ့လိုက် Group Chatအား စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း

၁.၁.၅။ Viber ဗီဒီယို/အော်ဒီယိုချတ်အား စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း      

၁.၁.၆။ Viber အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်တွင် စာသင်ခန်းတွင်းလုပ်ငန်းများအား ကူညီလမ်းညွှန်ခြင်း   


Learning Outcomes

ဤမော်ဂျူး ပြီးဆုံးချိန်တွင် သင်သည် -

ဖုန်း (သို့မဟုတ်) ကွန်ပျူတာတွင် Viber အက်ပလီကေးရှင်းကို ထည့်သွင်းတတ်မည်။

အကောင့် (သို့မဟုတ်) ပရိုဖိုင် အချက်အလက်များ၏ ဆက်တင်(setting)ကို စီမံတတ်မည်။

ကျောင်းသားများနှင့် အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းများ/ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်မည့် စာသင်ခန်းအမျိုးမျိုးအတွက် တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အဖွဲ့လိုက် ဆက်သွယ်မှုများ ဖန်တီးတတ်မည်။

စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဗီဒီယို၊ အသံဖိုင်နှင့် အခြားဆက်စပ်သော အချက်အလက်များကို မျှဝေတတ်မည်။

အွန်လိုင်း ဆွေးနွေးမှု/လုပ်ငန်းတို့ကို ထိရောက်စွာ ထောက်ပံ့စီမံတတ်မည်။ 


Assessment and Certification

In order to get the certification, you need to finish all the course work, quizzes and final assessment.

Rating & Reviews
Please login and take the course to rate and review.
Login
Please login to view the discussion and chat with the course takers.
Login
Take This Course
Related Resources
Theories of Conflict

Theories of Conflict

Theories of Conflict is based on lectures given when the author was professor of sociolo...

Learn More
An A-Z of ELT: A Dictionary of Terms and Concepts used in English Language Teaching

An A-Z of ELT: A Dictionary...

https://archive.org/details/AnAZOfELTPdf/mode/2up&nbsp;Learning the terminology of langu...

Learn More
EDC Year 1 ICT Syllabus (Myanmar version)

EDC Year 1 ICT Syllabus (Mya...

သတင်းအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် နည်းပညာ (ICT) ဘာသာရပ်သည် လုပ်ငန်းခွင်အကြို ပညာရေးဒီဂရီကေ...

Learn More